אישור חיים הינו אישור שאדם פלוני חי בהתאם לסעיף 7 (6) לחוק הנוטריונים 1976. בהתאם לסעיף 16 לחוק הנוטריונים נוטריון לא יאשר כי פלוני היה בחיים, אלא אם האדם עמד לפניו וזוהה. בנוסף, לאישור חיים של נוטריון תצורף גם חתימתו של אדם שנכתבה בנוכחות הנוטריון.

המוסד לביטוח לאומי בארץ מבקש ממבקשי קצבת זקנה להציג אישורי חיים אחת לשנה כדי לוודא כי הקצבה ניתנת לאדם חי. אישור חיים דרוש מרשויות שונות בישראל ובחו"ל לצרכים שונים. למשל, תשלומי פיצויים בגרמניה או קבלת קצבת גמלאות מהביטוח הלאומי. כאשר יש צורך להציג אישור חיים לחו"ל לעיתים יש צורך באישור של בית משפט. כדי להמשיך לקבל את התשלומים מביטוח לאומי יש להציג אישור חיים מדי שנה.

בהתאם לחוקי מדינת ישראל נוטריון הינו רשאי להעניק אישור חיים. ניתן להציג את המסמך בפני קונסוליה של מדינה זרה או בפני גופים רשמיים בארץ. לצורך קבלת אישור חיים, ניתן להגיע למשרדנו לחתום על המסמך בנוכחות נוטריון  
צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244