חשיבותה של התקשורת אינה מטלת בספק. היא פועלת על פי חוקים ממשלתיים וכללי אתיקה מגוונים. חייו של איש התקשורת אינם קלים כלל ועיקר בגלל סיבות רבות. אחת מהן היא  הצורך להביא לידי הציבור חדשות, וככל שהן תהיינה מרעישות ובגדר סקופים הרי העניין בו ובתכנים שהוא מביא גוברים. בסופו של דבר, וברוב המקרים, הדבר מביא ליוקרה ומוניטין ומושכים את עיני המפרסמים שמפרסמים בכלי התקשורת המסוים  שבו פועל איש התקשורת. יחד עם זאת, יש לו צורך להיזהר מלהביא ידיעות שהן מוגבלות בפרסום או כאלו הן פוגעות בזולת. החשש הוא מתביעה של לשון הרע. חשש אחר הוא מפגיעה בקניין רוחני של אדם, חברה או גוף אחר. בשני המקרים  הללו ובאחרים נוספים יש חשש שהנפגע יגיש תלונה לבית משפט, למשטרה, ולגופים אחרים אשר תפקידם לטפל בעוולות מסוג זה.

מה הוא קניין רוחני?

קניין רוחני הוא, למעשה, מונח משפטי כללי לזכויות הקשורות ליצירת רוח האדם בטובין ובמשאבים שאינם מוחשיים. לדוגמא: סרטים וספרים, יצירות מוסיקה ואמנות, המצאות, סמלים. תכנות מחשבים וכדומה. אלו הם תחומים שקשה לגדר אותם בגלל שאינם פיזיים, ולכן, הם מעוגנים בחקיקה, בפסיקות בתי משפט ועוד. אלו קובעים את הבעלות עליהם, את היקף הזכויות, את תנאי ההגנה עליהם את האכיפה ופרמטרים נוספים בתחום. דיני  התקשורת קובעים גבולות וכללים אתיים לאנשי התקשורת וגם כאן יש תחומים אפורים שלא ניתן להגדיר אותם בצורה מושלמת. כך, שלעיתים, יש התנגשות בין הפרסום והאופן בו  הוא נעשה לבין מה שיכולות להיות עבירות על הוראות המחוקק בנושאי קניין רוחני. כאשר מגיעות תביעות לבית  משפט יש צורך להיות  מיוצגים על ידי עורך דין אשר מתמחה בשני התחומים גם יחד. בסופו של דבר, כל תביעה כזאת מתנקזת לתביעה כספית שמוגשת בגלל הפסדים כספיים שנגרמו למתלונן.

ההבדל בין קניין רוחני לפטנט

בישראל יש אבחנה בין קניין רוחני רשום דוגמת פטנטים למיניהם, סימנים מסחריים ועוד לבין קניין רוחני שאינו רשום דוגמת: זכויות יוצרים, מוניטין, סודות מסחריים ועוד. חיכוכים רבים, אם קיימים בתקשורת, הם בנושאי הקניינים הרוחניים שאינם רשומים. חוקי התקשורת נוצרו כדי למנוע ממנה פגיעה באנשים ובגופים אחרים. דוגמאות לחוקים כזה שנועדו להגביל תוכן הוא אי פרסום שמה של נפגעת  מינית, חוק איסור לשון  הרע, אי פגיעה במוניטין של גוף או אדם ועוד. גופי תקשורת צריכים, איפה, לפעול על פי חוקי אישור, פיקוח ואכיפה רשמיים. עורכי דין  המתמחים בתחום  התקשורת יכולים לייעץ על ההתנהלות במסגרת חוקים אלו, לייעץ בעת הכנת  הסכמים בתחום  התקשורת, ובכלל זה, הסכמי הפצה, רכישה, רישום סימני מסחר, הקמת תשתיות, פיתוח תוכנות בתחום ועוד. הם יסייעו בכל נושא הרגולציה הקשורה בתחום. כל השירותים  הללו, ואחרים נוספים, נועדו, בן  היתר,  למזער את  הפגיעה בקניין רוחני ולייצג במקרים שמגיעים לחיכוכים ולויכוחים מהותיים.

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244