דיני העבודה שנוגעים לזכויות העובד מחולקים לשלושה: לפני העבודה, בתקופת העבודה ובסיום העבודה. 
אם, למשל, את או אתה נזקקים לשירותיהם של עורך דין דיני עבודה – אולי כדאי להצטייד מראש במידע בסיסי שנוגע לזכויות שלך כעובד. מידע נוסף ומפורט יותר אפשר למצוא באתר של משרד הכלכלה:
 
1.זכויותיך כעובד לפני העבודה
א.יחסי עובד-מעביד – המעביד חייב למסור לעובד הודעה שמפרטת את תנאי ההעסקה, לא יאור מהיום שבו התחלת לעבוד אצלו.
ב.הסכמים קיבוציים – ההסכם הקיבוצי הוא הסכם בכתב בין המעביד, או בין ארגון מעבידים, שהוגש לרישום למי שממונה על יחסי עבודה בתמ"ת.
ג.צווי הרחבה –  צו הרחבה קשור להעסקת עובדים או להרחבת הסכמים קיבוציים והוא מוצא על ידי שר התמ"ת. צווים אלה כוללים את כל העובדים בישראל וכוללים דמי הבראה, נסיעות לעבודה ועוד.
 
2.זכויותיך כעובד בתקופת העבודה
 
א.שכר מינימום – נקבע בחוק שכר המינימום תשמ"ז-1987 ומ-1 באוקטובר 2012 הוא עומד על 4,300 שקלים לחודש. החוק מפרט גם "שכר מינימום יומי", "שכר מינימום לשעה" ושכר "חניך". מי שמועסק במשרה חלקית, זכאי לשכר מינימום יחסית לחלקיות המשרה.
 
ב.הוצאות נסיעה לעבודה – תקרת החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ליום עבודה עומדת על 24.4 שקלים. עובד שמגיע למקום העבודה לא בתחבורה ציבורית, לא זכאי להחזר הוצאות נסיעה. כשהעובד נעדר מיום עבודה, הוא לא זכאי להחזר נסיעות עבור יום זה.
 
ג.תשלום עבור שעות נוספות – היתר להעסיק עובדים בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי יינתן רק על ידי שר התמ"ת. עבור עבודה בשעות נוספות תשולם תוספת של לפחות 125% מהשכר הרגיל עבור שתי השעות הראשונות ו-150% לפחות עבור כל שעה נוספת.
 
ד.פנקס עובד – המעביד חייב לנהל פנקס עובד שכולל את שעות העבודה, שעות המנוחה השבועית, שעות נוספות וגמול עבור שעות נוספות.
 
ה.הפסקות – ביום עבודה בן 6 שעות לפחות תהיה הפסקה של כ-3/4 שעה למנוחה ולארוחה שבה אפשר לצאת החוצה ממקום העבודה. חשוב לדעת שזמן זה לא נחשב כחלק משעות העבודה, אלא אם כן המעביד דורש מהעובד שיישאר בעבודה.
 
ו.חופשה שנתית – אורך החופשה ייקבע לפי הוותק וההסכם הקיבוצי. וקיים פירוט על מספר ימי החופשה שלהם זכאי העובד עבור שנות הוותק שלו.
 
ז.אבל – צו הרחבה מפרט את הזכאות לימי אבל שבהם העובד זכאי לתשלום שכר בימים בהם נעדר מהעבודה.
ח.חגים – צו הרחבה מפרט את הזכאות לתשלום מלא עבור 9 ימי חג בשנה.
 
ט.דמי הבראה – עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד לפחות שנה במקום וגובה דמי ההבראה נכון להיום הוא 371 שקלים. מספר ימי ההבראה נקבעים לפי הוותק.
 
י.ימי מחלה – באתר משרד הכלכלה מפורטת הזכאות של עובדים שונים לימי מחלה לפי ותק ולפי ימי מחלה. 
 
יא.חובת מתן הודעה מוקדמת – דין זה מתייחס לחובת המעביד והעובד לתת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. 
 
יב.איסור שכר כולל – המעסיק צריך לוודא שזכויות נוספות של העובד לא נחשבות כחלק מהשכר של העובד, אלא תוספת לשכר זה.
 
3.זכויותיך כעובד בסיום העבודה
 
א.סיום יחסי עבודה – יש מספר גורמים שצריך לקחת בחשבון עם סיום יחסי העבודה וביניהם: מגבלות החוק על פיטורים, שימוע, הודעה מוקדמת ועוד.
ב.הודעה מוקדמת – כל עובד זכאי להודעה מוקדמת בטרם יסתיימו יחסי העובד מעביד.
 
ג.שימוע – זכות העובד לשימוע שמטרתה לאפשר לעובד להזים טענות שונות שמשמיע כלפיו המעביד ולנסות לשכנעו לא לפטר אותו.
 
ד.פנסיה חובה – חלה חובת ביטוח פנסיוני מקיף עבור כל עובד מכוח צו הרחבה.
 
ה.פיטורין – הזכות לקבלת פיצויי פיטורין מתבססת על "חוק לפיצויי פיטורין" והיא מפורטת באתר משרד הכלכלה.
 

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244