אנשים רבים נמנעים מלטפל בנושא של עריכת צוואה. יכול להיות שהדבר נובע מחוסר מודעות בציבור לחשיבות הרבה שיש לקיומו של מסמך זה.החוק קובע ירושה על פי דין. הכוונה היא שבעת פטירתו של אדם, ישנה חלוקה קבועה על פי חוק של עזבונו. על פי חוק הירושה, היורשים הרשמיים של עזבונו של אדם הם בן זוגו במועד הפטירה וצאצאיו. בנוסף, קובע החוק חלוקה כללית של העיזבון ולא דן בחלוקה ספציפית של נכסים וממון, אלא קובע כי מחצית מעיזבון יעבור לבן הזוג ומחצית יחולק באופן שווה בין הצאצאים ו/או הוריו של המנוח. חוק זה הוא כללי ותקף לכולם, מלבד במקרים בהם קיימת צוואה חוקית.
כאשר אדם רוצה לדאוג מראש כיצד יחולק עזבונו לאחר מותו ושרצונו יתקיים באופן ודאי הוא מוכרח לגשת לתהליך של עריכת צוואה מסודרת. במקרים רבים בהן אין צוואה וחלוקת העיזבון נעשית על פי חוק הירושה, נוצרים סכסוכים קשים בין בני משפחה שונים. מי שרוצה למנוע מראש ויכוחים סביב ירושה במשפחתו צריך לטפל בעריכת צוואה שתסדיר בצורה מדויקת את רצונו לגבי הירושה שיותיר אחריו.
 

צוואה בגיל צעיר

 
 
דבר נוסף שחשוב לשים עליו דגש, וניתן לראותו קורה לעיתים קרובות היום, הוא שיש יתרון לעריכת צוואה בגיל צעיר יחסית. על פי חוק הירושה ישנה אפשרות להגיש בקשה לביטול צוואה במקרים בהם יש התנגדות של מי מהיורשים.
ישנם שני תנאים מרכזיים שבגינם ניתן להגיש בקשה לביטול צוואה: האחד הוא במקרה של הוכחה של העדר כשירות של המנוח בעת עריכת הצוואה,במקרים בהם המנוח היה לא צלול בדעתו כתוצאה ממחלה או נטילת תרופות שפוגעות בכשירותו. 
מקרה נוסף עליו ניתן לבסס בקשה לביטול צוואה הוא הוכחה של השפעה בלתי הוגנת שהייתה על המנוח טרם פטירתו, הכוונה היא למקרים בהם אחד היורשים השפיע בזדון על אופן חלוקת העיזבון בזמן עריכת הצוואה על ידי המנוח. בדרך כלל זה נעשה תוך יצירת תלות של המנוח באדם מסוים בשל מצב נפשי או בריאותי לקוי. תלות זו גורמת ליכולת השפעה עצומה של אדם על המנוח ובכך בעצם מתבטל רצונו החופשי והבלתי תלוי בזמן עריכת הצוואה.
 

איך למנוע מראש בקשה לביטול צוואה

 
ממצבים אלו קל להימנע כאשר עורכים צוואה בגיל צעיר יותר, כאשר אין ספק בדבר כשירותו של אדם לערוך צוואה מסודרת על פי רצונו כשהוא חופשי ובלתי תלוי באף אחד. אמנם כאשר עורכים צוואה בגיל צעיר, חשופים יותר לשינויים שעוד עשויים להתרחש ברצונו של אדם לגבי אופן חלוקת עזבונו, כמו נישואים שניים, הולדת נכדים ועוד, אך חשוב לדעת שתמיד ניתן לערוך שינויים בצוואה ולהתאים אותה למצב החדש באופן שישקף בצורה הטובה ביותר את רצונו של אדם. 
בכל מקרה, למרות שאף אדם לא אוהב לעסוק במותו ולכולם יש נטייה לדחות את הקץ, אין ספק שעריכת צוואה היא שלב חשוב מאוד בחייו של אדם ומומלץ מאוד לכל אחד לדאוג בזמן לקיומה של צוואה תקינה, חוקית ומסודרת.
 

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244