זוגות ידועים בציבור הם זוגות שלהם יחסים הדומים ליחסיהם של בני זוג נשואים, אך ברמה המשפטית אין הם מוגדרים כנשואים. לזוגות אשר ידועים בציבור חלק רחב ומתרחב תדיר של הזכויות הקיימות אל זוגות נשואים. 
חשוב לציין שלא כל זוג החי יחדיו תחת אותה קורת גג וחולק בהוצאותיו נחשב לידועים בציבור. חלק מאלו אשר מוגדרים כידועים בציבור קשורים אף בדבר הנקרא נישואי חוזה על בסיס הסדר ותוקף משפטי. הסדר זה בא לבטא את היחסים בין בני הזוג אשר לא רשומים כנושאים במסגרת מפקד האוכלוסין. 
 
הגדרתם של זוגות כידועים בציבור נובעים כמובן מתוך רצון והסכמה הדדית וזאת במקרים רבים בהם בני הזוג אינם יכולים להינשא על פי הגדרות החוק בישראל או באם מדובר במקרים בהם בני הזוג אינם מעוניינים בהתערבות מוסדית, ממשלתית ודתית בכל הנוגע לקשר הזוגי שלהם הן מתוך המציאות הקיימת והן למול האידיאולוגיה שמנחה אותם. 
 
בבסיס הגדרת בני הזוג כידועים בציבור וככאלו שיכולים ליהנות מזכויותיהם עליהם להוכיח שמנהלים הם משק בית ותא משפחתי באופן זהה הקיים אצל זוגות נשואים. במשך הזמן אותם ידועים בציבור אף מבטאים את חוזק הקשר ביניהם תוך הבאת ילדים לעולם, מגורים בבית אחד, קיומו של חשבון בנק משותף, צבירת נכסים משותפים וזאת מתוך הסכמה הדדית. 
 
ההסכמה של בני זוג להיותם ידועים בציבור יכולה להיעשות בכתב או בעל פה. בישראל קיימים כיום מעל ל-20 חוקים המעגנים בתוכם את עניין הידועים בציבור כשהדבר מקבל ביטוי בחוקים ונהלים הנוגעים לחוקי המוסד לביטוח לאומי, חוקי ירושה ועוד. 
 
זכויותיהם של ידועים בציבור מתקרבים עם הזמן בצעדים גדולים ומדודים לעבור זכויותיהם הקיימות של זוגות נשואים. קיימים מספר מישורים ונושאים בהם ניתן להבחין בזכויות הקיימות לידועים בציבור. 
 

מישור כלכלי
 

בפן הכלכלי זכויותיהם של ידועים בציבור זהים לאלו של זוגות נשואים למעט מספר נקודות: אי מתן תשלום פיצויים במקרה של התפטרות למען מעבר דירה עם הידוע בציבור, מניעה של נקודות זיכוי מסוימות במסגרת מס הכנסה. במסגרת המוסד לביטוח לאומי ידועים בציבור נהנים מגמלאות דומות לאלו הנשואים, כשמצד שני נשללת מידועות בציבור גמלת אלמנות. 
 
חשוב להדגיש בפן זה כי אנו ממליצים בחום (!) לזוג ידועים בציבור לערוך הסכם ממון על מנת להסדיר את יחסיהם הרכושיים-כלכליים וכדי להימנע מקונפליקטים עתידיים אם וכאשר הקשר יעלה על שרטון. 
 

הורות
 

בעניין ילדים ביולוגים הנולדים לזוג הידוע בציבור לא קיים שום הבדל בין זוגות אלו לבין זוגות נשואים ולכן מעמדם של ילדים שנולדו לבני זוג הידועים בציבור זהה בדיוק לילדים שנולדו לזוג הורים נשואים. 
ההבדל המשמעותי בין זוגות נשואים לבין אלו היודעים בציבור שטרם הוסדר וטרם ניתנה עליו את הדעת נוגע לזכויות האימוץ של זוגות הידועים בציבור. 
 

פרידה של בני הזוג
 

בעת נסיבות מצערות בהן בני הזוג הידוע בציבור מחליט להיפרד הזכויות הנוגעות למשמורת על הילדים ומזונות נשמרות כפי שהדבר מתרחש בין בני זוג נשוי המחליט להתגרש. מאידך, בכל הנוגע למזונות האישה אין חובה של הגבר לשלם מזונות לזו שהייתה ידועה בציבור עבורו. 
 
בעניין הרכוש ששימש את בני הזוג בעת שהיו ידועים בציבור יש צורך לקבוע למי מבני הזוג הזכויות על נכסים מסוימים וזאת על פי הנסיבות הקיימות ומסגרת חייהם של בני הזוג. בעניין נכסים משותפים קיימת חובת הוכחה לגבי כוונת השיתוף. 
 

מעמד משפטי
 

ידועים בציבור נהנים ממעמד משפטי דומה כמו לזוגות נשואים בכל הנוגע לפרוצדורות המשפטיות, למשל: דיון בדלתיים סגורות – בו בעת כשהדיון עוסק בענייני משפחה שמורה זכותם של בני הזוג הידועים בציבור שהמשפט יתנהל בנוכחות הצדדים בלבד ועורכי דינם. בנוסף שמורה זכותם של הידועים בציבור לא להעיד האחד כנגד השני בבית המשפט הדומה לזוגות נשואים ומלבד באם מדובר במקרים הנוגעים לעבירות אלימות. 
 
 
 

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244