ייפוי כוח נוטריוני נדרש במקרים בהם אדם צריך לחתום על מסמכים ונבצר ממנו להגיע למקום מסיבות שונות. ייפוי כוח נוטריוני הינו מסמך שנבדק על ידי נוטריון, המעיד על כך שפלוני ששמו מופיע על גבי המסמך רשאי להוסיף את חתימתו במקום האדם המקורי שצריך לחתום והדבר נעשה בידיעתו ובהסכמתו. מתפקידו של הנוטריון לזהות את הנוכחים שחותמים על המסמך. לרוב הייפוי נדרש בעיקר במצבים של בקשת הלוואה מהבנק או בעת ביצוע עסקת מקרקעין או כאשר במקרים בהם אדם טס לחו"ל, הוא משאיר אחריו ייפוי כוח נוטריוני לקרוב משפחה או לאדם שניתן לסמוך עליו המאפשר לו לעשות פעולות שונות בשמו.

ייפוי כוח לבנק ע"י נוטריון


ייפוי כוח הוא מסמך משפטי באמצעותו בעל חשבון בנק מאפשר לאדם אחר לבצע פעולות בנקאיות בחשבונו. רק הבעלים הרשומים של חשבון הבנק רשאים לתת את ייפוי הכוח. יש להגדיר במסמך מהן הפעולות שרשאי לבצע האדם האחר בחשבון הבנק למשל, האם הוא יכול לחתום על הוראות קבע. במקרים בהם אנשים מעוניינים לקחת משכנתא ייפוי כוח לבנק עבור משכנתא נדרשת חתימת נוטריון. 

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244