מרבית האנשים זוכים להכיר את הביטוח הלאומי במשך שנים רק באמצעות הכספים הנגבים מהם מידי חודש בחודשו באמצעות תלוש המשכורת. למעשה, בין אם מדובר בשכירים ובין אם מדובר בעצמאיים המשלמים את דמי הביטוח הלאומי באמצעות ניכויים או מקדמות, חשוב לדעת שמדובר בביטוח לכל דבר ועניין. משמעות הדברים היא פשוטה – במידה ואדם זה או אחר יפצע, יינזק, ייחלה או יהיה זכאי לתגמולים מכל סיבה אחרת, יהיה עליו להגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי. אם לא תוגש תביעה, איש לא יקבל את התגמולים המגיעים לו על פי חוק, גם אם הוא עומד בקריטריונים השונים.
קיומה של פרוצדורה ביורוקרטית מסובכת שעומדת בפני כל אדם המגיש תביעה לביטוח לאומי מעלה, מטבע הדברים, את השאלות הבאות – האם נדרש ייצוג משפטי של עורך דין כאשר פונים לביטוח הלאומי, ואם כן – מתי בדיוק נדרש ייצוג כזה.

איך להגיש תביעה


לא מעט אנשים בוחרים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי שניתן על ידי עורך דין ביטוח לאומי עוד לפני שהם פנו אל המוסד עצמו.

לא תמיד מדובר דווקא על מקרים שנראים על פניו קשים ומסובכים. המציאות מראה שלעיתים מצליח המוסד לביטוח לאומי בדרכים שונות לערער על זכותו של אדם לקבלת קצבות או תגמולים שונים. במקרים מסוימים, הרתיעה מפנייה עצמאית, ללא עזרה, נובעת מקושי בהתמודדות עם הליכים ביורוקרטיים סבוכים וארוכים.

על רקע מציאות זו, עורכי דין מציעים לא פעם את עזרתם בצעדים הבאים:
  1. מילוי הטפסים השונים הנדרשים לצורך הגשת תביעה.
  2. הסבר על הזכויות השונות המגיעים לכל אדם בהתאם למצבו האישי או המשפחתי.
  3. הסבר על חוקי "עשה ואל תעשה" לפני שנדרשים לעמוד מול הוועדות הרפואיות.
  4. בחינת הזכאות לשירותים מיוחדים שאינם נמדדים רק בכסף שנכנס לחשבון הבנק.
  5. מיצוי זכויות נוספות שמגיעות לאנשים המוכרים בביטוח הלאומי כגון זכויות מול משרד התחבורה, הקלות ופטורים ממס הכנסה ועוד.

לקבל את מלוא הזכויות


לצד אנשים שבוחרים להיעזר בעורך דין עוד לפני שהם פונים למוסד לביטוח לאומי בדרישות כל שהן, ישנם גם כאלה שפונים לייעוץ משפטי רק לאחר שתביעתם נדחתה. בין אם מדובר בזכאות לקבלת הכרה בנכות כללית ובין אם מדובר בזכאות לקצבאות או תגמולים מסוגים שונים, מסתבר שדחייה של תביעה בהחלט איננה סוף פסוק. בדיוק כפי שניתן לתבוע גופים פרטיים באמצעות בית המשפט, כך ניתן לעשות זאת גם בעניינים של חילוקי דעות מול המוסד לביטוח לאומי אך כאן ניתן להסתפק לפעמים פשוט בהגשת ערעור.

גם בתחום זה, מסתבר שהגשת ערעור באמצעות ליווי של עורך דין מעלה פלאים את סיכויי ההצלחה. במידה ואפילו הערעור נדחה, עדיין קימת אפשרות להגיש תביעה לבתי המשפט ולקבל בסופו של דבר את מלוא הזכויות.
לא תמיד מדובר דווקא על מקרים שנראים על פניו קשים ומסובכים. לדוגמא,
מצב של פשיטת רגל בו צריך עורך דין הוצאה לפועל.

בכל אופן, יש לשקול היטב את הסוגייה המשפטית בפנייה אתם ניצבים ולפנות לעורך המתמחה בתחום זה או אחר, על מנת שתקבלו את שירות מקצועי על הצד הטוב ביותר.

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244