שאלה: למה עדיף לחתום על הסכם ממון לפני נוטריון?
תשובה: הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין ניתן לאשר על פי החוק בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני נוטריון. אישור הסכם ממון בפני נוטריון עדיף על פני אישור ההסכם בפני בית המשפט לענייני משפחה מהסיבות הבאות: להבדיל מבית המשפט, המוסמך אך ורק לאשר או לסרב לאשר את ההסכם, הנוטריון יכול לייעץ לזוג בנוגע להסכם הממון, תוכנו והשלכותיו המשפטיות והפרקטיות.
הנוטריון יכל לקחת חלק פעיל בניסוח ההסכם, התאמתו לנסיבות הספציפיות, להציע ולשקול עם הצדדים אפשרויות חלופיות והסדרים שונים, וכל זאת באווירה נעימה ולא באווירה ה"מלחיצה" של בית המשפט.

שאלה: מדוע עדיף תרגום נוטריוני על תרגום אחר?
תשובה: כאשר מתעורר הצורך במה שנקרא "תרגום נוטריוני" נשאלת השאלה: האם לפנות למתורגמן או לחברת תרגומים שתבצע את התרגום ואחר כך לנוטריון על מנת שזה האחרון יאשר את התרגום, או שמא עדיף לפנות ישר לנוטריון, על מנת שהנוטריון יתרגם (או ידאג לתרגום) ויאשר את התרגום ובכך ימסור ללקוח את התוצר המוגמר והמבוקש הוא: האישור הנוטריוני בדבר נכונות התרגום, או האישור הנוטריוני להצהרת מתורגמן.

שאלה: כיצד נוסד מוסד הנוטריון?
תשובה: מקור מוסד הנוטריון הוא ברומא העתיקה. בישראל, הוכרה משרת הנוטריון עוד בימי המשטר העותומאני. עם כניסת המנדט הבריטי, פוצלה משרת הנוטריון לשתי משרות – משרת "הנוטריון הציבורי" שעיסוקו היה אישור מסמכים נוטריונים לצורך שימוש פנימי בארץ, ומשרת "הנוטריון למסמכים יוצאי חוץ" שעיסוקו היה באישור מסמכים לצורך שימוש בחו"ל. "הנוטריון הציבורי" היה עובד מדינה ו"הנוטריון למסמכים יוצאי חוץ" היה עורך דין פרטי שהוסמך לכך.
עם קבלת חוק הנוטריונים בישראל בוטלה הכפילות ושתי המשרות אוחדו. יחד עם זאת, על מנת לאמת את המסמך הנוטריוני שנחתם בארץ, בעת השימוש בו מחוץ לארץ, התפתח מוסד האפוטסיל.

שאלה: מי רשאי להיות נוטריון?
תשובה: חוק הנוטריונים קובע בין היתר שרק אדם בעל הכישורים הבאים זכאי להיות נוטריון:
 1. עליו להיות אזרח ישראלי (או תושב קבע בישראל);
 2. עו"ד חבר בלשכת עורכי הדין;
 3. שעסק בעריכת דין 10 שנים לפחות;
 4. לא הורשע (בישראל או מחוצה לה) בעבירה שיש עמה קלון;
 5. לא הוצא ולא הושעה מלשכת עוה"ד;
 6. ועדת הרישיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון;
 7. עבר השתלמות מיוחדת.

רק אדם העומד בכל הדרישות המצוינות לעיל, יכול לבקש מוועדה מיוחדת של משרד המשפטים, רישיון להיות נוטריון. במידה וימצא ראוי, יוכל לכהן כנוטריון. עבודת הנוטריון כפופה לכללים ולאיסורים המבטיחים את ביצוע עבודתו בהגינות, במיומנות וביושר.

שאלה: מהן הפעולות המבוצעות ע"י הנוטריון?
תשובה: על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לאמת חתימה על מסמך;
 2. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 3. לאשר נכונותו של העתק מסמך;
 4. לאשר נכונות של תרגום מסמך;
 5. לאשר שאדם פלוני חי;
 6. לערוך העדה של מסמך סחיר;
 7. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או ביצוע הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 8. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 9. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין;
 10. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 11. לאשר נכונות של רשימת מלאי. 

 למידע נוסף על שירותים נוטריונים שמשרדנו מעניק - לחצו כאן

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244