כל אדם שחש שנעשה לו עוול ותשלומים שמגיעים לו לא משולמים על ידי החייב זכאי להגיש תביעה לבית המשפט כדי להשיג את מבוקשו. תביעה בבית משפט של תביעות קטנות מתאפשרת רק לאדם הפרטי. מנגנון זה חסום בפני תאגידים וחברות וקיימת הגבלה של חמש תביעות בשנה להגשת תביעות בבית משפט אחד. תביעות קטנות הן תביעות אזרחיות בלבד ולא ניתן להגיש תביעה במסגרת זו על עניינים פליליים.

בית המשפט לתביעות קטנות הוקם לאחר שבתי המשפט לשלום בערים השונות לא עמדו בלחץ וכמויות התיקים שהתביעה בהם קטנה מ-33 אלף שקל הגיעו למספרים בלתי נתפסים. ההחלטה על פתיחת בית משפט שיטפל רק בתביעות אזרחיות, כספיות, תביעות קטנות נבע מהצורך לשחרר את בית משפט השלום מתיקים אלו. פתיחת בית משפט לתביעות קטנות הוכיחה את עצמה ובתי המשפט לשלום החלו לטפל רק בתביעות גדולות יותר והלחץ השתחרר. הצדק עם אנשים שהגישו תביעות בבית משפט השלום נעשה והתור לדיונים התקצר.

מה דורשים בתביעות קטנות? 

עד לסכום של 33,400 ₪ יכול כל אחד, באופן עצמאי, להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות שכשמו דן בכל מה שקשור עם תביעות קטנות.  אין צורך בייצוג של עורך דין. לעיתים צריך לצרף מסמכים אשר אושרו על ידי נוטריון. עובדה זו יכולה להתברר בעת מילוי הטפסים המוגשים לבית המשפט. כמו כן כדאי להגיש לבית המשפט העתקים מהמסמכים המצורפים ולהשאיר את המקור בידי התובע. על פתיחת תיק חלה אגרה. את הטפסים הנדרשים למלא ולצרף לתיק התביעה אפשר למצוא באתרי האינטרנט הרלוונטיים. הטפסים שמולאו בידי התובע מועברים לבחינה על ידי שופט נקבע תור לדיון שלאחריו ניתן פסק דין אותו אפשר להציג בהוצאה לפועל כדי להתחיל בהליכי הגבייה. כל סכום שמעבר לסכום המוגש לבית משפט לתביעות קטנות יש להגיש לבית משפט השלום או המחוזי. 

מה חשוב לשים לב לפני ההגעה לטיפול בתיק?

כל תובע שמעוניין להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות יכול להיעזר באתרים של משרד המשפטים ובתי המשפט בהם יש הדרכה מדויקת למילוי הטפסים הנחוצים, איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה, מקוריים או מאושרים על ידי נוטריון, מה עלות האגרה ובכלל מה שקשור בהליך מתחילתו. 

איך מתנהלת העבודה? 

למרות שאין צורך בייצוג של עורך דין בדיונים בבית משפט לתביעות קצרות יש תובעים ונתבעים שמעדיפים שעורך דין יכין להם את התביעה/ההגנה כדי להיות בטוחים שהכל נעשה על פי הנדרש ואת הייצוג בפני השופט הם עושים בעצמם. תיק תביעות קטנות שמוגש באופן עצמאי וטפסיו אינם ממולאים על פי הנדרש מוחזר לתובע להסדרתו דבר שגורם לעיכוב בהמשך הדרך. רק לאחר שהטפסים מולאו כראוי וצורפו אליהם המסמכים הנדרשים (למשל, ניירת באישור נוטריון) יתחיל בית המשפט את ההליך. תובע יכול להפחית מערך התביעה וזאת כדי להגיע לברור בבית המשפט לתביעות קטנות אבל עליו לציין זאת בטופס פתיחת התיק.

 

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244