נוטריון הוא עורך דין המוסמך לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים לפי החוק בישראל. חתימתו על מסמך משפטי נחשבת כאישור לאמיתות המסמך בעיני בתי המשפט וזאת לאחר שהוא אימת את זהות האדם החתום על המסמך המשפטי ולאחר שבדק כי החתימה נעשתה מרצון חופשי. חשוב לדעת כי חתימת נוטריון משמשת גם כראיה בפני רשויות שונות ובפני בתי משפט, בארץ וברחבי העולם.

חוק הנוטריונים

כדאי לדעת כי עד שנת 1976, עת נחקק חוק הנוטריונים, היה פיצול בין נוטריונים שהיו עובדי מדינה לבין עורכי דין פרטיים שהציעו שירותי אימות נוטריוני. כיום, עורך דין המעוניין להציע שירותי נוטריוני חייב לעבור הכשרה מקצועית כל עוד הוא אזרח ישראלי, חבר בלשכת עורכי הדין, עוסק בתחום עריכת הדין למעלה מעשר שנים ולא הורשע בעבירה הנושאת קלון. לאחר ההשתלמות המקצועית תחליט ועדה היושבת במשרד המשפטים האם לאשר את בקשתו להיות נוטריון ובמידה וכן עליו לחתום בספר הנוטריונים.

תפקידיו של הנוטריון

לנוטריון יש תפקידים רבים ועל פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים הוא מוסמך לבצע את הפעולות הבאות-
·         אימות חתימה או חתימות על מסמך
·         אישור על נכונות העתק של מסמך כלשהו, לרבות תעודות השכלה, לידה, פסקי דין, מסמכי גירושין ועוד
·         אישור נכונות תרגום של מסמך
·         תרגום נוטריוני של מסמכים בעלי תוקף משפטי ומסמכים שיש להגיש לרשויות שונות
·         אישור נכונות של רשימת מצאי
·         אימות הסכמי ממון בין בני זוג טרם הנישואין
·         אימות חתימה לייפוי כוח עבור בנק למשכנתאות
·         אימות חתימה עבור ייפוי כוח כללי למגוון מטרות, לרבות עבור ביצוע פעולות לאדם המוגבל בתנועתו או אדם הנמצא בחו"ל
·         אישורי אפוסטיל עבור מסמכים שיש להגיש בחו"ל במדינות החתומות על אמנת האג
·         אישורי חיים- הצהרה כי פלוני נמצא בחיים
·         תצהיר נוטריוני
·         עריכה או פעולה אחרת במסמך קיים הנדרשת על ידי נוטריון, בהתאם למותר על פי דין
·         צוואה נוטריונית

חשוב לציין כי הנוטריון רשאי על פי החוק לבצע את עבודתו במשרד, בבית הלקוח, בבית חולים ובכל מקום אחר, בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הנוטריונים. ישנם מקרים בהם אדם מעוניין להורות על צוואתו בעודו שוכב בבית החולים או נמצא בבית אבות, לכן הנוטריון יכול להגיע אליו ולבצע את עבודתו.
 
הנוטריון כפוף לכללים מחייבים ולאתיקה מקצועית והוא כפוף לשיפוט משמעתי בלשכת עורכי הדין. תפקידו לסייע לכם במגוון תחומים, בהתאם לתפקידיו המוגדרים בחוק הנוטריונים, ולספק עבורכם אישור נוטריוני ההופך את המסמך לבעל תוקף משפטי בארץ ובחו"ל.

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244