הנוטריון הוא משפטן ועורך דין לכל דבר אשר הוסמך על ידי לשכת עורכי הדין בישראל, על הנוטריון חלה חבות משפטית על כל עורך דין מן השורה לנהוג ביושרה בחתירה למקצועיות אמינות אל מול האינטרסים והצרכים של הלקוח שלו.

מיהו הנוטריון? הגדרה כללית ופירוש המושג ותפקיד הנוטריון

בעבודת הנוטריון אחריות רבה, וזאת, מאחר שעל כתפיו מונח תפקיד כבד המסמיך אותו לאשר מסמכים, לערוך מסמכים ולתרגם מסמכים אשר יקבעו את גורל לקוחותיו ולעיתים גם את גורל הצד שכנגד באם מדובר בעריכה או אישור של הסכם בעקבות תביעה משפטית או הסכם טרום תהליכי כלשהו. המסקנה הנובעת מכך בהכרח היא כי כללי האתיקה מחמירים עם הנוטריון הרבה יותר מאשר עם כל משפטן או עורך דין מן השורה שלא מתפקד כנוטריון.

הנוטריון מוסמך בין יתר תפקידו לאשר, לערוך ולתרגם הסכמי ממון, הסכמי טרום נישואין, הסכמי גירושין, עריכת צוואת וביעור צוואות, אישורי אפוטרופסות במקרים שונים כמו מקרים הנוגעים לקטינים, חסרי ישע, אשר לא הגיעו לגיל בגרות או בוגרים בעלי לקות מנטאלית, מוגבלות מנטאלית ו/או מוגבלות גופנית אשר אינה מאפשרת להם לכלכל את ענייניהם בעצמם באם זה מבחינת שיקול הדעת, היכולת, הפיזית, השכלית ו/או הנפשית.

הכללים היבשים - כללי האתיקה של הנוטריונים בישראל הקבועים בחוק

כללי האתיקה אשר נגזר על הנוטריון תפקידם לשמור על כבוד המקצוע מפני זילותם וביזויים, שמירה על כבודם ופרטיותם של לקוחות הנוטריון, המנעות מפרסומים שונים במסגרת התפקיד ו/או מתן השירות ואיסור בטובות הנאה וניצול הסמכות לרווח ו/או הנאה אישית או עבור מקורבים ומשפחה.

במדינת ישראל על פי סעיף ה' לחוק אתיקת הנוטריונים, נקבעו מספר כללים אשר אין לזוז מהם מתוקף תפקיד הנוטריון:

  1. שמירה על כבוד המקצוע, מקצועיות והדרישה הגבוהה במיוחד לנהוג בתום לב- מחשש זילות המקצוע
  2. איסור על פרסומת – כפי שנאסר בחוק לגבי עורכי דין ומשפטנים שונים.
  3. שמירה על סודיות וחיסיון הלקוח – איסור גילוי פרטים אשר נידוני בחדרי חדרים בין הלקוח/הלקוחות לבין הנוטריון/עורך הדין.
  4. איסור שימוש בסמכות הנוטריון להנאתו או טובתו האישית או הקרובים לו - האיסור תקף בכל מקרה הנוגע לו עצמו, למשפחתו, שותפו/שותפיו, עובדיו או עובדים במסגרת החברה או התאגיד בו א הוא עובד/בעלים/מעוסק ו/או עבור חברה/תאגיד הנמצאים תחת שליטתו או בשליטתו החלקית.

קובלנות כנגד נוטריון כפי שהבנו מעלה סעיף ה לחוק דיני האתיקה בקרב הנוטריונים דן בכללי האתיקה המחייבים את הנוטריון בעת תפקידו ומחוץ למילוי תפקידו. כמו כן, קיימים סעיפים חוק הדנים בתחום הקובלנות והתלונות כנגד הנוטריונים המאפשרים ללקוחות, לקוחות פוטנציאלים ועמיתים למקצוע להגיש קובלנה (תלונה) במחלקת רישוי הנוטריונים במשרד המשפטים במדינת ישראל, שם ייערך דיון בו יפסק האם יש מקום להעמיד את אותו נוטריון פלוני לדין משמעתי.

לסיכום כל הנאמר לעיל, ניתן להבחין כי בין תפקידיו הרבים של הנוטריון מתקיימת אחריות רבה, הרבה מעבר לאחריות משפטן או עורך דין אשר אינו נוטריון. אי לכך ובהתאם לזאת, רמת הסנקציות והציפייה מנוטריון מחייבות וחמורות הרבה יותר. משרד עורכי הדין והנוטריון כהן - סגלוב ושות', מתמחה בתחום האישורים הנוטריוני הכוללים צוואות, הסכמים וחוזים שונים מזה שנים רבות ועומדים בכל תקני האתיקה המקצועית אשר נקבעו על ידי לשכת עורכי הדין הישראלי ומשרד הרישוי הנוטריוני. זקוקים לאישור נוטריוני, חתימה על מסמכים וחוזים? משרד עורכי הדין והנוטריון כהן סגלוב ושות', נותן את כל הפתרונות להסכמים, אישורים ועריכות הסכמי על פניהן הרבות.

צרו קשר ונעמוד לרשותכם - 03-6134244